Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Н.В. Качур, А.І. Ліптуга, В.П. Маслов, А.В. Прохорович// Патент на корисну модель №56199, Бюл. №1 (2011)