Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Н.В. Нестерова, С.Д. Загородня, Г.В. Баранова , А.В. Головань, Ю.В. Ушенін, Р.В. Христосенко// Патент на корисну модель № 51125 Україна, МПК А61К31/505, Заявл. 26.05.2009; № u200905251, Опубл. 12.07.2010 Бюл. №13 (2010)