Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Н.В Нестерова, Л.М. Носач, О.Ю. Повниця, С.Д. Загородня, Г.В. Баранова, А.В. Головань, Ю.В. Ушенін, Р.В. Христосенко//Патент на корисну модель №46973 Україна, МПК А61К47/48, А61К39/44, Заявл. 27.07.2009; №u200907930, Опубл. 11.01.2010 Бюл. №1 (2010)