Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

В.Ю. Хоруженко, О.А. Вахула, К.В. Костюкевич, О.Л. Кукла, І.О. Самойлова, Р.В. Христосенко// Патент №84899 Україна, МПК6 G01N 21/25, G01J 3/46, №200607880, Бюл. №23 (2008)