Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

В.П.Маслов, В.О.Мороженко // Патент України на винахід №118467 від бюл. № 2 (2019)