Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Г.В.Дорожинська, Г.В.Дорожинський, О.Л.Кукла, А.В.Мамикін, В.П.Маслов // Патент України на корисну модель № 137482 від 25.10.2019, бюл. №20 (2019)