Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Венгер Є.Ф., Маслов В.П., Ушенін Ю.В., Самойлов А.В., Дорожинський Г.В., Громовой Ю.С., Клестова З.С., Бабкін М.В., Годовський О.В. // Патент України на корисну модель № 96997 від 25.02.2015, бюл. №4 (2015)