Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Дорожинський Г.В., Маслов В.П. // Патент України на винахід  № 108149 від 25.03.2015, бюл. №6 (2015)