Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Лобанов М.В., Дорожинський Г.В., Маслов В.П., Морозова І.В. // Патент України на корисну модель № 102069 від 12.10.2015, бюл. №19 (2015)