Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Качур Н.В., Кислий В.П., Ліптуга А. І., Маслов В. П. // Патент України на корисну модель № 99475 від 10.06.2015., бюл. № 11 (2015)