Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Клюй М.І., Ліптуга А.І., Лозінський В.Б., Кабалдін О.М., Неймаш В.Б., Оксанич А.П., Притчин С.Е. // Патент України на корисну модель № 97876 від 10.04.2015, бюл. № 7 (2015)