Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Бреус О.М., Дунаєвський В.І., Качур Н.В., Маслов В.П. // Патент України на корисну модель № 101979, опубл. 12.10.2015, бюл. № 19 (2015)