Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Кислий В.П., Ліптуга А.І., Качур Н.В., Маслов В.П. // Патент України на корисну модель № 99475, опубл. 10.06.2015, бюл. № 11.