Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Сердега Б.К., Венгер Є.Ф., Матяш І.Є., Мінайлова І.А., Маслов В.П., Качур Н.В. // Патент України на винахід № 108732, опубл. 25.05.2015, бюл. № 10 (2015)