Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Качур Н.В., Маркіна О.М. // Патент України на корисну модель № 95934, опубл. 12.01.2015, бюл. № 1 (2015)