Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Маслов В.П., Качур Н.В. // Патент України на винахід № 108261, опубл. 10.04.2015, бюл. № 7 (2015)