Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Божко К.М., Пахалюк Р.І., Порєв В.А., Маслов В.П., Качур Н.В. // Патент України на корисну модель № 96676, опубл. 10.02.2015, бюл. № 3 (2015)