Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Семенець О.І., Дереча В.Я., Самойленко В.Ф., Конишев В.А., Маслов В.П., Качур Н.В. // Патент України на корисну модель № 95935, опубл. 12.01.2015, бюл. № 1 (2015)