Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Маслов В.П., Дунаєвський В.І.,  Качур Н.В., Туру Т.А. // Патент України № 108071 від 24.06.2016, бюл. № 12 (2016)