Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Дорожинський Г.В., Гранчак В.М., Полякова В.Г., Маслов В.П., Качур Н.В. // Патент України № 105032 від 25.02.2016, бюл. №4 (2016)