Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Маслов В.П., Защепкіна Н.М., Качур Н.В. // Патент України № 105692 від 25.03.2016, бюл. №6 (2016)