Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Маслов В.П., Качур Н.В., Зайченко С.В.// Патент України № 105678 від 25.03.2016, бюл. №6 (2016)