Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Венгер Є.Ф., Маслов В.П., Качур Н.В. // Патент України № 105031 від 25.02.2016, бюл. № 4 (2016)