Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Маслов В.П., Сугак Д.Ю., Гайдучок В.Г., Копко Б.М., Качур Н.В. // Патент України на винахід 104908 від 25.02.2016, бюл. № 4 (2016)