Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Дорожинський Г.В., Маслов В.П. // Патент України № 107371 від 10.06.2016, бюл. №11 (2016)