Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Марченко С.В., Пилипонський І.І., Мамчур О.О., Солдаткін О.О., Солдаткін О.П., Кукла О.Л., Павлюченко О.С. // Патент України на корисну модель UA № 114584, заявка u201609968 від 29.09.2016, опубл. 10.03.2017, Бюл. №5