Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Чегель В.І., Демченко О.П., Назаренко В.І., Литвин В.К., Лопатинський А.М., Кукла О.Л., Павлюченко О.С. // Патент України на корисну модель № 75984, МПК8 G01N 21/00, G01N 21/64; заявл. 19.04.2012; опубл. 25.12.2012, бюл. № 24