Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Марченко С.В., Солдаткін О.О., Зінченко О.А., Солдаткін О.П., Павлюченко О.С., Кукла О.Л. // Патент України на корисну модель UA № 78180, заявл. 07.09.2012, опубл. 11.03.2013, бюл. №5