Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

В.І. Чегель, В.К. Литвин, А.М. Лопатинський, О.С. Павлюченко, О.Л. Кукла, О.М. Наум, О.П. Демченко, В.І. Назаренко // Патент України на корисну модель № 89533, МПК G01N 21/00, G01N 21/64; заявл. 14.11.2013; опубл. 25.04.2014, бюл. № 8