Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

О.Л. Кукла, А.В. Мамикін, А.С. Майстренко, Є.П. Мацас, М.Ф. Гелескул. // Патент України на корисну модель UA № 93243, МПК G01N 27/02, 27/48, заявл. 07.04.2014, опубл. 25.09.2014, Бюл. №18