Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Назаренко О.А., Марченко С.В., Архипова В.М., Солдаткін О.П., Павлюченко О.С., Кукла О.Л. Патент України на корисну модель UA № 56857 МПК G01N 27/414, 33/49, заявл. 28.07.2010, опубл. 25.01.2011, Бюл. №2.