Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Чегель В.І, Бєляєв О.Є., Гуо Д., Лопатинський А.М., Лукас Б., Кукла О.Л., Павлюченко О.С. Патент України на корисну модель UA № 65947 МПК G01N 21/00, 21/25, 33/53, 33/543, 33/553, G03F 7/00, заявл. 15.03.2011, опубл. 26.12.2011, Бюл. № 24.