Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Кукла О.Л., Павлюченко О.С., Бушма О.В., Голтвянський Ю.В., Дзядевич С.В., Солдаткін О.П. Патент України на корисну модель UA № 48939 МПК G01N 27/26, 27/27, заявл. 26.10.2009, опубл. 12.04.2010, Бюл. №7