Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Кукла О.Л., Павлюченко О.С., Бушма О.В., Голтвянський Ю.В., Дзядевич С.В., Солдаткін О.П. Патент України UA № 91313 МПК G01N 27/26, 27/27, заявл. 26.10.2009, опубл. 12.07.2010, Бюл. №13