Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

В.М.Архипова, М.Шелякіна, О.О.Солдаткін, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін, О.С.Павлюченко, О.Л.Кукла. Патент України на корисну модель UA № 55939 МПК G01N 33/18, заявл. 16.07.2010, опубл. 27.12.2010, Бюл. №24