Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Севастьянов В.В., Коваленко Л.Ф., Хомченко В.С., Циркунов Ю.Я., Коломзаров Ю.В. Патент України на корисну модель UA №39999, заявл. 10.09.2008, опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6