Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Yu.M. Shirshov, V.Y. Khoruzhenko, K.V. Kostyukevych, R.V. Khristosenko, I.A. Samoylova, A.S. Pavluchenko, A.V. Samoylov, Yu.V. Ushenin  // Sensors and Actuators B122, 2007,  pp. 427–436