Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

О.О.Солдаткін, О.А.Назаренко, О.С.Павлюченко, О.Л.Кукла, В.М.Архипова, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін, Г.В.Єльська. Патент України на корисну модель UA № 27284 МПК G01N33/18, заявл. 08.06.2007, опубл. 25.10.2007, Бюл. №17