Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

A.L. Kukla, D.O. Grynko  // Тези конференції “Нанорозмірні системи: Будова-властивості-технології НАНСИС 2007”, Київ, 21-23 листопада, 2007, с. 594