Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

А.В.Мамикін, О.Л.Кукла, А.С.Майстренко, Є.П.Мацас, М.Ф.Гелескул  // Патент України на корисну модель UA № 100888, МПК G01N 27/00, 33/22, заявл. 16.03.15, опубл. 10.08.2015, Бюл. №15