Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

А.В. Мамикін, О.Л. Кукла, О.С. Павлюченко  // Патент України на корисну модель UA № 109246, МПК G01N 22/00, 27/02, 27/12, 27/22. заявка № u201511596, заявл. 24.11.2015, опубл. 25.08.2016, Бюл. № 16