Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Чегель В.І, Литвин В.К., Лопатинський А.М., Павлюченко О.С. Могильний І.В. // Патент України на корисну модель UA № 105676, МПК G01N 21/00, 21/64, заявка № u201510731, заявл. 03.11.2015, опубл. 25.03.2016, Бюл. № 6