Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

О.О.Солдаткін, К.В.Степурська, Т.П.Величко, В.М.Архипова, С.В.Дзядевич, О.П.Солдаткін, Г.В.Єльська, О.Л.Кукла, В.Г.Мельник // Патент України на корисну модель UA № 108419, заявл. 18.02.2016, опубл. 11.07.2016, Бюл. № 13.