Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

М.М.Осипьонок, Г.С.Пекар, О.Ф.Сингаївський // Патент України на винахід № 94561, 10.05.2011.