Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Н.Б.Лукьянчикова, Б.Д.Солганик, М.К.Шейнкман, Ж.И.Алферов, И.И.Протасов, В.Г.Трофим // Физика и техника полупроводников – 1972. – т.6, в.11. - С. 2235-2237.