Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Л.Д.Буденная, А.И.Низкова, Г.С.Пекарь, Г.Н.Полисский // Изв. АН СССР, сер. Неорган. материалы – 1982. - т.18, № 6/ - C. 908-912.