Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

В.А.Євтух, О.М.Назаров, В.С.Лисенко, М.М.Локшин, В.І.Турчаніков Патент на винахід №108830 , зареєстровано 10.06.2015.