Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Г.С.Пекар О.Ф.Сингаївський М.М.Локшин // Патент України на винахід № 111560, 10.05.2016.