Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Національна академія наук України

Пошук

Бачеріков Ю.Ю., Охріменко О.Б., Романюк В.Р., Жук А.Г., Семененко М.О., Манойлов Е.Г. Патент на корисну модель №67834. 12.03.2012 р. Бюл. №5.