V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
National Academy of Sciences of Ukraine

Search

Б.А. Снопок, М.П. Тетяненко, П.Є. Шепелявий, А. А. Корчовий, С.В. Мамикін, Ю.М. 
Шварц  // Матеріали конференції «ІХ УКРАЇНСЬКА 
НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ УНКФН–9. Ужгород, 
Україна 22-26 травня 2023». С. 360-361